خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 6
بازديد ديروز: 38
بازديد کل: 306176
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن مرکز ایلخانی شناسی    
آدرس پستی: دانشگاه زنجان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی -دفتر گروه پژوهشی
نمابر: 32283201    ای‌میل: ilkhanid[at]znu.ac.ir
دفتر گروه پژوهشی
بیات - مسعود       
ilkhanid[at]znu.ac.ir
4308