خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-11-1396
گروه مطالعات تاریخی

تشکیل گروه مطالعات تاریخی

 

با توجه به ارتباطی که بین گروه تاریخ دانشگاه زنجان و دانشگاههای دیگر کشور وجود دارد هم اکنون قول همکاری مهمترین آنها گرفته شده است.

بازدید امروز: 3