خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-11-1396
تجهیز دفتر مرکز

تجهیز دفتر مرکز

 

دفتر مرکز در محل دانشکده علوم انسانی قرار دارد. هدف از تاسیس این مرکز مدیریت امور خواهد بود. بدیهی است برای این منظور برخی امکانات اولیه به شرح زیر تدارک دیده شده است.

اتاق مدیریت مرکز

اتاق جلسات

اتاق امور فنی و اجرائی

سالن همایش و کنفرانس.

دفتر مرکز، در جنب سالن منزوی واقع شده و در همه حال می تواند از امکانات این سالن  110 نفره برخوردار باشد مضافا این که مرکز به عنوان یک مکان پژوهشی ذیل دانشگاه زنجان، در مواقع لازم و به صورت موردی قادر به استفاده از امکانات کل دانشگاه برای ایفای تعهدات خود می باشد.

بازدید امروز: 3