خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-11-1396
گروه تخصصی ترجمه

تشکیل گروه تخصصی ترجمه

 

همانطور که می دانیم بخش عمده ای از منابع قرون هشتم و نهم هجری، فارسی و عربی می باشد. گروه ترجمه که متشکّل از متخصصین زبان عربی و انگلیسی خواهد بود آثار عربی و فارسی را به انگلیسی ترجمه و در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

بازدید امروز: 3