خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-11-1396
گروه ادبیات

تشکیل گروه ادبیات

 

با توجه به متن دشوار منابع قرون 7 و 8 هجری لازم است آثار این دوره، جهت استفاده آسان پژوهشگران خارجی روان نویسی شده و در اختیار آنان قرار گیرد. وظیفه روان نویسان، ساده کردن متن های این دوره خواهد بود. از طرفی هنوز منابع فراوانی از دوره ایلخانی وجود دارند که تصحیح و چاپ نشده اند لذا گروه مصححین وظیفه خواهند داشت نسبت به تصحیح و انتشار این آثار اقدام نمایند.

بازدید امروز: 3