خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-11-1396
گروه تخصصی باستان شناسی

تشکیل گروه تخصصی باستان شناسی

 

حفاری  محوطه های دوره مغولی و مطالعه یافته های باستانشناسی این مقطع تاریخی، وظیقه  اصلی این گروه خواهد بود. این گروه می تواند از ادارات کل میراث فرهنگی، عملیات حفاری در محوطه های تاریخی دوره مغول را به صورت پروژه اخذ نماید.

بازدید امروز: 3