خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-11-1396
برگزاری همایشهای تخصصی

نخستین سمینار تخصصی ایلخانی پژوهی در دانشگاه زنجان برگزار شد

 نخستین سمینار تخصصی ایلخانی پژوهی شنبه (31/ 4/ 1396) با حضور بیش از 60تن از متخصصان حوزه‌های مختلف ایلخاني پژوهي ايران با همكاري مركز آموزش و پژوهش در دانشگاه زنجان برگزار شد.

این سمینار نتیجه‌ی توافق مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی و آکادمی علوم مغولستان در سال 1394 بود که در قالب طرح پژوهشی ايجاد مركز ايلخاني شناسي به دانشگاه زنجان واگذار شد. پیش از شروع این برنامه، مرکز ایلخانی شناسی،توسط مسئولین دانشگاه و هیئت اعزامی از مرکز، (معاون پژوهشی و رئیس‌ واحدگفتگوهای تمدنی- تاریخی و دیگر همکاران) افتتاح شد. در بخش سخنرانی‌ها، معاون پژوهشی مرکز، بر ضرورت نگاه تمدنی به تاریخ روابط خارجی ایران تأکید كرد و این سمینار را در راستای تحقق این هدف ذکر نمود. دكتر نجفيان رئیس دانشگاه زنجان نیز از حمایت‌های دانشگاه از این پروژه در مراحل پیش رو سخن گفت. در ادامه نشست نیز اساتید و صاحبنظران مطالعات ایلخانی شناسی در حوزه‌های تاریخ، باستانشناسی، مرمت، ادبیات فارسی، انگلیسی و عربی و مسئولین میراث فرهنگی استان زنجان به طرح نظرات خود در خصوص نحوه ادامه‌ی فعالیت‌های مرکز ایلخانی شناسی پرداختند. تصویر برگزاری نخستین سمینار ایلخانی پژوهان ایران
دکتر دامن پاک جامی (معاون پژوهشی مرکز) و دکتر نجفیان (رئیس دانشگاه زنجان) در سمینار ایلخانی پژوهی (شنبه 31/ 4/ 96) تصویر برگزاری نخستین سمینار ایلخانی پژوهان ایران
افتتاح مرکز ایلخانی شناسی در دانشگاه زنجان شنبه (31/ 4/ 96) تصویر برگزاری نخستین سمینار ایلخانی پژوهان ایران

بازدید امروز: 3