خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-11-1396
گروههای معماری،مرمت و شهرساز

تشکیل گروههای معماری ، مرمت و شهرسازی

 

گروه معماری:

گروه مذکور که از متخصصان معماری بناهای تاریخی شکل خواهد گرفت. قادر به مطالعه تخصصی بر روی معماری بناهای باقی مانده از دوره مغول و ترسیم ویژگی های معماری این دوره خواهد بود.

گروه مرمت :

تاکنون آثار بسیاری از سکه ها،  کتیبه ها، نقاشی ها، کاشی ها و بناهای تاریخی از دوره مغول کشف یا شناسائی شده است  با گذشت زمان، قسمت هایی از این آثار تخریب و از بین رفته است. گروه مذکور به پشتوانه علمی بدست آمده قادر خواهد بود با همفکری گروههای علمی دیگر به ترمیم آنها بپردازد. امروزه بودجه های کلانی برای مرمت بناهای تاریخی چون سلطانیه، به ادارات کل میراث فرهنگی داده می شود که به جهت نبود گروههای علمی صلاحیتدار در این حوزه، مستقیما توسط ادارات مذکور، هزینه شده که به نوعی هدر دادن هزینه محسوب می شود. با تشکیل گروه مرمت اعضای این گروه می توانند مرمت آثار بدست آمده از دوره مغول را در قالب پروژه های عملیاتی اخذ نمایند.

گروه شهرسازی:

بعد از اسلام آوردن مغولان. شهرسازی اهمیت بسیار پیدا کرد. در این دوره برخی شهرها توسط ایلخانان مغول ساخته شدند و برخی دیگر توسعه یافتند. مثلا شهر سلطانیه از یک چمن، تبدیل به مرکز یک امپراتوری شد. مطالعه ویژگی های شهرسازی این دوره، هدف این گروه خواهد بود.

بازدید امروز: 3