خانه :: اساتید :: اخبار
گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان با همکاری
مرکز ایلخانی پژوهی و با حمایت و همکاری موسسه مطالعات آسیای مرکزی(IICAS) نخستین کنفرانس  (20-4-1397) ادامه خبر
دانشگاه زنجان با همکاری گروه ایلخانی شناسی برگزار می کند
نخستین کنفرانس بین المللی "حکومت ایلخانان و تأثیر آن بر راه ابریشم"، زمان: 30 آبان ماه 1397 (25-2-1397) ادامه خبر

کتابخانه مرکز

این بخش در حال آماده سازی می باشد
 

کاتالوگ مرکز