خانه :: اساتید :: اخبار
انتشار کتاب
با عنوان:تاریخ تحولات سلطانیه از آغاز تا عهد ناصری تالیف دکتر مسعود بیات و ربابه بیات (2-3-1397) ادامه خبر
دانشگاه زنجان با همکاری گروه ایلخانی شناسی برگزار می کند
نخستین کنفرانس بین المللی "حکومت ایلخانان و تأثیر آن بر راه ابریشم"، زمان: 30 آبان ماه 1397 (25-2-1397) ادامه خبر
همایش نکوداشت حمدالله مستوفی مورخ،ادیب و جغرافیدان عهد ایلخانی
به همت اداره ی کل ارشاد اسلامی استان قزوین در مورخه 30 فروردین 1397 در قزوین برگزار شد. (5-2-1397) ادامه خبر

کتابخانه مرکز

این بخش در حال آماده سازی می باشد
 

کاتالوگ مرکز